អ្នកអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ សិទ្ធីដែន ឧត្ដមប្រឹក្សាផ្ទាល់ សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងពីរគណៈយាងចុះសាកសួរសុខទុក្ខប្រជានុរាស្ត្រ សិស្សានុសិស្សទីទាល់ក្រ ក្នុងស្រុកកែវសីមា ខេត្តមណ្ឌលគិរី ចេញផ្សាយថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ការិយាល័យនិពន្ធ 017778289=0882476167

អ្នកអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ សិទ្ធីដែន ឧត្ដមប្រឹក្សាផ្ទាល់ សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងពីរគណៈយាងចុះសាកសួរសុខទុក្ខប្រជានុរាស្ត្រ សិស្សានុសិស្សទីទាល់ក្រ ក្នុងស្រុកកែវសីមា ខេត្តមណ្ឌលគិរី

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ការិយាល័យនិពន្ធ 017778289=0882476167